به همت گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی‎؛

سلسله نشست های علمی گسترش تفکر تمدنی و تمدن اندیشی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار شد.

ارسال شده در تاریخ   ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، سلسله نشست های علمی گسترش تفکر تمدنی و تمدن اندیشی با حضور حجت الاسلام محمد تقی سبحانی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حجت الاسلام رسول جعفریان، استاد دانشگاه تهران به همراه رونمایی از آثار جدید پژوهشی پژوهشگاه اسلام تمدنی ۱۸ بهمن در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.  

حجت الاسلام رسول جعفریان، استاد دانشگاه تهران در ابتدای نشست با اشاره به رساله « آفتاب و زمین» گفت: نویسنده این رساله نتیجه همه مشکلات کشور ما را به خاطر قاجاریه می دانست.

وی با بیان اینکه میرزا عباس یزدی عامل بدبختی ایران را قاجار عنوان می کرد، بیان داشت: با توجه به تفکرات او ایران درهمه  ادوار کشوری قدرتمند بوده است اما در قاجاریه این قدرت رو به کاهش رفته است چرا که ایران همیشه دراوج شکست می توانست دوباره احیا شود اما سلطنت قاجار برای تهی کردن کشور و سرگرم شدن مردم به  فرهنگ هایی به اصطلاح پیشرفته استفاده کردند.

حجت الاسلام جعفریان درادامه تشریح رساله «آفتاب و زمین» با اشاره به این مطلب که آنها پیشرفت های علمی خودشان را بیشتر از آنچه که بوده است بیان می کردند، گفت: در همان زمان هم عده ای در داخل فریفته پیشرفت غربی ها شدند.

حجت الاسلام محمد تقی سبحانی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درادامه با بیان اینکه اگر قرار است در حوزه تمدن اسلامی یا مطالعات تمدنی به صورت کلی جستجو کنیم در ابتدا باید به شاخه ها و عدم امکان این موضوع بپردازیم، اظهار کرد: درگام نخست بهتر است به این پرسش پاسخ داده شود که تمدن چیست و چه شاخصه هایی دارد و در نهایت تعریف خودمان را از تمدن بیان کنیم.

مدیر سابق بنیاد فرهنگی امامت درادامه با اشاره به این مطلب که مطالعات مربوط به حوزه تمدن بعد از جنگ جهانی دوم در غرب گسترش پیدا کرد، بیان داشت: مطالعات تمدن از قرن ۱۸ شروع و در قرن ۱۹ اوج گرفت.

وی خاطرنشان کرد: مقوله تمدن به عنوان مطالعات تمدنی در دانش های مختلف بازبینی می شود اما درعین حال این  موضوع بایستی از لحاظ مفهومی و مصداقی دیده شود.

مدیر سابق مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا وسیما در ادامه با طرح این پرسش که مفهوم تمدن و لزوم احیای آن در علوم اجتماعی که با استناد به تحقیقات غربی ها است، تصریح کرد: آیا جامعه شناسی بایستی بر محورجامعه مطالعه شود یا مطالعه در حوزه جامعه شناسی کفایت می کند و از طرفی پرسش دیگراین موضوع است که در جامعه شناسی فقط از جامعه گفته شود یا به تمدن هم پرداخته شود. 

معاون سابق پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه مطالعه تک بعدی بدین معنا که کار در حوزه مطالعات سیاسی و اقتصادی صورت گرفت که اقتصاد را فقط در چارچوب مبادلات اقتصادی تعریف کنند، تصریح کرد: در عین حال بی توجهی به دیگر شاخصه ها در این عرصه مانند سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سبب می شود که اقتصاد به پویایی و شکوفایی نرسد.