گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار می کند:

سمینار اول موظفی پژوهشی جایگاه ادبیات فارسی در تمدن اسلامی از حمله مغول تا برآمدن صفویان(۷- ۱۰ ه.ق)

ارسال شده در تاریخ   ۰۶ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، سمینار اول موظفی پژوهشی جایگاه ادبیات فارسی در تمدن اسلامی از حمله مغول تا برآمدن صفویان(۷- ۱۰ ه . ق) با حضور دکتر محمد باغستانی به عنوان مجری و دکتر محمد تقوی به عنوان ناظر برگزار می گردد.

زمان: یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳ تا ۱۴

مکان: گروه هنر و تمدن اسلامی 

    آخرین اخبار