به همت اداره امور پژوهشی اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی:

سومین جلسه کارگروه نمایشگاه هفته پژوهش برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۱۳ آبان ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، سومین جلسه کارگروه نمایشگاه هفته پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با حضور نمایندگان ادارات کل دفتر برگزار گردید.

    آخرین اخبار