به همت گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی‎؛

شماره یازدهم فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی انتشار یافت.

ارسال شده در تاریخ   ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، شماره یازدهم فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی پاییز ۱۳۹۷ انتشار یافت.

در این شماره می خوانیم:

– تأویل موجبه به سالبه آیات در استثنای به "الّا" در قرآن و تأثیر معنایی آن

دکتر عبدالاحد غیبی، محمد طاهر مطهر

– بلاغت وصل و فصل در آیات قرآن از منظر تفسیر المیزان

دکتر سیدمحمد میرحسینی، دکتر فاطمه السادات ارفع

– نقد و بررسی «جمله های حالیه بدون واو» در ترجمه ها فارسی کهن و معاصر قرآن کریم

دکتر عباس اقبالی، محمد کرمی نیا

– واکاوی معنای معنا و و بررسی زیباشناسی آن در قرآن کریم(مطالعه موردی: تقدیم و تأخیر در ده آیات مشابه)

دکتر پژمان ظفری

– بررسی تحلیلی واقعه غدیر خم در آیینه شعر بولس سلامه

دکتر امیر مقیم متقی، دکتر یدالله رفیعی، مسعود باوان بوری

– تحلیل مضامین عاشورایی در مرثیه های «رجب البرسی»

دکتر مجید محمدی، بهناز نظری، ایمان قنبری اقدم 

– معناشناسی لغو از منظر قرآن کریم

دکتر ابراهیم فلاح، صدیقه نصیری خلیلی