از سلسله نشست های عربستان پژوهی نوین؛

نشست عربستان و آل سعود برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

    آخرین اخبار