گروه قرآن و مطالعات اجتماعی برگزار کرد؛

معرفی و نقد کتاب «فرهنگ کاربردی واژگان قرآن: عربی- فارسی- انگلیسی»

ارسال شده در تاریخ   ۲۳ مهر ۱۳۹۷

به گزارش واحد خبر پژوهشکده اسلام تمدنی، نشست معرفی و نقد کتاب«فرهنگ کاربردی واژگان قرآن:عربی- فارسی – انگلیسی» به همت گروه قرآن و مطالعات اجتماعی با حضور دکتر شهره شاهسوندی و دکتر سعید نمازی زادگان به عنوان ارائه دهنده و آقایان حسین انصاری پور و سیدمحمد حسن مددی موسوی به عنوان داور و آقای حسن حکیم باشی به عنوان دبیر علمی در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.