گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار کرد.

نشست علمی «نقش اندیشه ای توده های مردم در پیدایش تمدن ها»

ارسال شده در تاریخ   ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، نشست علمی «نقش اندیشه ای توده های مردم در پیدایش تمدن ها» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری مدیرگروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم به عنوان ارائه دهنده به همت گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار گردید.