همایش ها و نشست های ۱۴۰۲

آرشیو نشست ها و همایش های سال ۱۴۰۲

_
در این بخش می توانید اطلاعات جلسات برگزار شده را مشاهده نمایید
اطلاعات جلسات
در این بخش می توانید تصاویر جلسات برگزار شده را مشاهده نمایید
صوت و تصویر
اسلاید ها و سایر محتوای جلسات برگزار شده را مشاهده نمایید
اسلاید ها و سایر محتوا
عنوان تاریخ ارائه دهنده لینک اطلاعات نشست
نشست علمی صهیونیزم در مسیر تحریف و انحراف با تأکید بر اندیشه استاد شهید مطهری اردیبهشت ۱۴۰۲ دکتر مهدی قاسمی لینک نشست تخصصی
نشست علمی چرا مطهری؟ اردیبهشت ۱۴۰۲ دکتر سیدمجید ظهیری لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- نشست علمی فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام(جلسه اول) اردیبهشت ۱۴۰۲ حجت الاسلام دکتر علی اکبر نوایی
لینک نشست تخصصی
نشست علمی توسعه مفهومی منفعت شخصی به عنوان یکی از مبانی علم اقتصاد از نگاه شهید مطهری اردیبهشت ۱۴۰۲ دکتر سید محمد حسینی لینک نشست تخصصی
نشست علمی نگاهی به پروسه حقوق زنان پس از شهید مطهری در گفتمان شیعی اردیبهشت ۱۴۰۲ حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی شفیعی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- نشست علمی فلسفه زندگی اردیبهشت ۱۴۰۲ دکتر محمد سهیلی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- نشست علمی فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام(جلسه دوم) اردیبهشت ۱۴۰۲ حجت الاسلام دکتر علی اکبر نوایی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- نشست علمی آشنایی با مکاتب عرفانی شیعه(جلسه اول) خرداد ۱۴۰۲ استاد غلامرضا جلالی لینک نشست تخصصی
سلسله نشست های تخصصی حکمرانی- نشست هشتم حکمرانی اجتماعی در قرآن کریم خرداد ۱۴۰۲ حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- تبیین مسئله؛ اهداف علم کلام؛ کارآمدی و امتیازات کلام عقلی- نقلی(جلسه اول)
خرداد ۱۴۰۲ دکتر مهدی قاسمی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- جریان شناسی الهیات توماس در دوران اسکولاستیک(جلسه دوم)
خرداد ۱۴۰۲ دکتر مهدی قاسمی لینک نشست تخصصی
نشست علمی بزرگداشت مقام علمی امام خمینی (ره) و کتابشناسی و معرفی آثار ایشان خرداد ۱۴۰۲ حجت الاسلام محمد حسن ربانی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- نشست علمی فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام(جلسه سوم) خرداد ۱۴۰۲ حجت الاسلام دکتر علی اکبر نوایی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری تفسیر اجتماعی قرآن کریم – چیستی تفسیر اجتماعی (جلسه اول) تیر ۱۴۰۲ دکتر سیدعلی نقی ایازی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی – نشست علمی اجتماعات دینی در جهان اسلام (جلسه اول) تیر ۱۴۰۲ دکتر محمدمسعود سعیدی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- نشست علمی کلام عقلی- نقلی؛ خواجه نصیر در بغداد و حله(جلسه سوم) تیر ۱۴۰۲
دکتر مهدی قاسمی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- نشست علمی تبیین مسئله؛ اهداف علم کلام؛ کارآمدی و امتیازات کلام عقلی- نقلی(جلسه چهارم)
تیر ۱۴۰۲ دکتر مهدی قاسمی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- نشست علمی ارزیابی کارآیی روش عقلی- نقلی در کلام(جلسه پنجم)
تیر ۱۴۰۲ دکتر مهدی قاسمی لینک نشست تخصصی
نشست های علمی پژوهشکده اسلام تمدنی به مناسبت عید سعید غدیرنشست اول: کتابشناخت غدیر تیر ۱۴۰۲ حجت الاسلام محمد حسن ربانی لینک نشست تخصصی
اولین پیش اجلاسیه کرسی تخصصی موانع تفکر در فرآیند الگوی پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن شهریور ۱۴۰۲ دکتر سیدعلی نقی ایازی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- نشست علمی فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام(جلسه چهارم)
شهریور ۱۴۰۲ حجت الاسلام دکتر علی اکبر نوایی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- نشست علمی فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام(جلسه پنجم) مهر ۱۴۰۲ حجت الاسلام دکتر علی اکبر نوایی لینک نشست تخصصی
نشست علمی دفاع مقدس و تاثیر آن بر شکل گیری محور مقاومت مهر ۱۴۰۲ سردار محمدرضا حسنی سعدی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- نشست علمی فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام(جلسه ششم) آبان ۱۴۰۲ حجت الاسلام دکتر علی اکبر نوایی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- نشست علمی فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام(جلسه هفتم) آبان ۱۴۰۲ حجت الاسلام دکتر علی اکبر نوایی لینک نشست تخصصی
پیش اجلاسیه کرسی تخصصی تبیین مشارکت در عرفان حلقه(مدلی برای تغییر آیین) آبان ۱۴۰۲ دکتر محمد مسعود سعیدی لینک نشست تخصصی
نشست تخصصی استانداردهای نوین مدیریت دانش و چالش های پیش روی کتابخانه های ایران آبان ۱۴۰۲ دکتر سیدمهدی طاهری لینک نشست تخصصی
نخستین پیش نشست علمی کنگره بین المللی علامه طباطبایی جایگاه کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در تفکر فلسفی علامه طباطبایی(ره) آبان ۱۴۰۲ حجت الاسلام سیدمحمد عیسی نژاد لینک نشست تخصصی
نهمین ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی – نشست سوم با موضوع تطبیق اندیشه ولایت شیعی با اندیشه حلول در کلیسا(بازخوانی مذاکرات هانری کربن با علامه طباطبایی) آبان ۱۴۰۲ دکتر مهدی قاسمی لینک نشست تخصصی
نهمین ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی – نشست دوم نسبت خلق و امر در اندیشه حکمی تفسیری علامه طباطبایی آبان ۱۴۰۲ حجت الاسلام دکتر جواد رقوی لینک نشست تخصصی
نهمین ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی- معرفت شناسی و تجرد روح از دیدگاه علامه طباطبایی ره آبان ۱۴۰۲ استاد غلامرضا جلالی لینک نشست تخصصی
کمیسیون تخصصی ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی -حسن و قبح افعال الهی از نگاه علامه طباطبایی آبان ۱۴۰۲ حجت الاسلام سیدموسی صدر لینک نشست تخصصی
کمیسیون تخصصی ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی- درنگی در گزارش منسوب به علامه طباطبایی از تاریخ علوم و تمدن اسلامی آبان ۱۴۰۲ دکتر محمد باغستانی لینک نشست تخصصی
کمیسیون تخصصی ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی- زبان قرآن در داستان خلقت انسان رئالیسم با سمبلیسم از منظر علامه طباطبایی آبان ۱۴۰۲ دکتر سیدمجید ظهیری لینک نشست تخصصی
کمیسیون تخصصی ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی- رویکرد علامه طباطبایی در گسترش جهانی فرهنگ اسلامی به واسطه تعامل با مستشرقان آبان ۱۴۰۲ دکتر عباس بخشنده لینک نشست تخصصی
کمیسیون تخصصی ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی-شکرگزاری و تأثیر آن در معناداری زندگی با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی آبان ۱۴۰۲ دکتر اعظم ایرجی نیا لینک نشست تخصصی
کمیسیون تخصصی ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی -نقش اخلاق در شکل گیری هویت انسان از منظر علامه طباطبایی آبان ۱۴۰۲ حجت الاسلام دکتر علیرضا آل بویه لینک نشست تخصصی
نشست علمی شاخصه های فقه اجتماعی قرآن کریم آبان ۱۴۰۲
حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد علی ایازی لینک نشست تخصصی
نشست علمی اصول تحول فرهنگ اجتماعی براساس آیات قرآن مکی آذر ۱۴۰۲ دکتر محمد باغستانی لینک نشست تخصصی
هم اندیشی علمی شیخ مفید و مدیریت علوم شیعی آذر ۱۴۰۲ دکتر محمد باغستانی؛
حجت الاسلام سیدمحمد عیسی نژاد
لینک نشست تخصصی
هم اندیشی علمی چهارمین همایش علوم انسانی- اسلامی، پژوهش و فناوری حکمرانی در تفسیر اجتماعی
آذر ۱۴۰۲ دکتر سیدمصطفی احمدزاده؛ دکتر سیدعلی نقی ایازی؛ محمد بهرامی؛ دکتر محمد مسعود سعیدی؛ دکتر سیدمحسن میرسندسی لینک نشست تخصصی
هم اندیشی علمی چهارمین همایش علوم انسانی- اسلامی، پژوهش و فناوری- حکمرانی در رویکرد تمدنی آذر ۱۴۰۲ دکتر سیدعلیرضا واسعی؛ دکتر محمد باغستانی؛ استاد غلامرضا جلالی؛ دکتر جعفر طاهری لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- نشست علمی فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام(جلسه هشتم) دی ۱۴۰۲ حجت الاسلام دکتر علی اکبر نوایی لینک نشست تخصصی
نشست علمی شخصیت شناسی فقیه عالیقدر ملاعبدالله یزدی صاحب حاشیه ملاعبدالله(معروف به بهابادی) بهمن ۱۴۰۲ حجت الاسلام محمدحسن ربانی بیرجندی
لینک نشست تخصصی
نشست علمی حکمرانی و دولت مکلف بهمن ۱۴۰۲ حجت الاسلام دکتر داود مهدی زادگان لینک نشست تخصصی
نشست علمی تحلیل مضامین اجتماعی در قرآن: مطالعه موردی سوره حجرات بهمن ۱۴۰۲ دکتر سیدمحسن میرسندسی لینک نشست تخصصی
جنبش نرم افزاری علوم عقلی- نشست علمی فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام(جلسه نهم) بهمن ۱۴۰۲ حجت الاسلام دکتر علی اکبر نوایی لینک نشست تخصصی
نشست علمی نزاع گفتمانی انقلاب اسلامی و غرب بهمن ۱۴۰۲ حجت الاسلام سیدمحمد عیسی نژاد لینک نشست تخصصی
نشست علمی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و دستاوردهای ما بهمن ۱۴۰۲ حجت الاسلام دکتر سیدعلی طالقانی لینک نشست تخصصی
جایگاه تمدنی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی – رویکرد تفکر منطقی مرحوم علامه بهابادی در افق تمدن اسلامی بهمن ۱۴۰۲ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد عیسی نژاد لینک نشست تخصصی
جایگاه تمدنی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی -نقش آثار فلسفی و منطقی علامه بهابادی در تمدن سازی اسلامی بهمن ۱۴۰۲ دکتر محمدجعفر جامه‌بزرگی لینک نشست تخصصی
جایگاه تمدنی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی -جهانی‌سازی شخصیت و آثار علامه بهابادی یزدی بهمن ۱۴۰۲ دکتر محمد صادق دقیقی لینک نشست تخصصی
جایگاه تمدنی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی -نقش علامه بهابادی یزدی در ساخت تمدن شیعی بهمن ۱۴۰۲ دکتر حسن عبدی پور لینک نشست تخصصی
سلسله نشست های نقد مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علوم اسلامی – نشست علمی بررسی انتقادی شرایط یک نظریه معقول و مقبول از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی(جلسه اول)
اسفند ۱۴۰۲ حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا آل بویه لینک نشست تخصصی
سلسله نشست های نقد مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علوم اسلامی – نشست علمی روش شناسی صدق و توجیه گزاره های الهیاتی در فلسفه اسلامی در مقایسه با معرفت شناسی معاصر(جلسه دوم) اسفند ۱۴۰۲ دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه لینک نشست تخصصی
سلسله نشست های نقد مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علوم اسلامی – نشست علمی روش شناسی صدق و توجیه گزاره های الهیاتی در فلسفه اسلامی در مقایسه با معرفت شناسی معاصر(جلسه سوم) اسفند ۱۴۰۲ دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه لینک نشست تخصصی
سلسله نشست های نقد مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علوم اسلامی – نشست علمی بررسی انتقادی شرایط یک نظریه معقول و مقبول از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی(جلسه دوم)
اسفند ۱۴۰۲ حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا آل بویه لینک نشست تخصصی
سلسله نشست های نقد مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علوم اسلامی – نشست علمی (از نص بسندی تا نص پسندی(بازشناسی روش کلام اعتدالی عقلی – نقلی خواجه نصیرالدین طوسی) اسفند ۱۴۰۲ دکتر مهدی قاسمی لینک نشست تخصصی
دومین پیش نشست همایش ملی الهیات شهر- فقه شهری و حاکمیت اسلامی اسفند ۱۴۰۲
محمد حسن ربانی بیرجندی لینک نشست تخصصی
دومین پیش نشست همایش ملی الهیات شهر- شاکله مجتمع شهر اسلامی اسفند ۱۴۰۲ حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اکبر نوایی لینک نشست تخصصی
دومین پیش نشست همایش ملی الهیات شهر- حکمرانی شهر اسلامی در رویکرد الهیاتی کلینی اسفند ۱۴۰۲ دکتر محمد باغستانی لینک نشست تخصصی
دومین پیش نشست همایش ملی الهیات شهر- الهیات شهر و امنیت اجتماعی در قرآن اسفند ۱۴۰۲ محمد بهرامی لینک نشست تخصصی
دومین پیش نشست همایش ملی الهیات شهر- شهر اسلامی در حکمت عملی و نظری پیامبر اکرم(ص)
اسفند ۱۴۰۲ استاد غلامرضا جلالی لینک نشست تخصصی
دومین پیش نشست همایش ملی الهیات شهر-الهیات شهر در زیست دینی متدینان اسفند ۱۴۰۲ دکتر حسین لطیفی لینک نشست تخصصی
دومین پیش نشست همایش ملی الهیات شهر-الهیات شهر و نظریه اعتبارات در اندیشه علامه طباطبایی اسفند ۱۴۰۲ حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد عیسی نژاد لینک نشست تخصصی
نشست علمی شادی ها و اندوه های ایرانیان در عصر قاجار- جلسه اول
اسفند ۱۴۰۲ دکتر محمد باغستانی لینک نشست تخصصی
نشست علمی شادی ها و اندوه های ایرانیان در عصر قاجار- جلسه دوم اسفند ۱۴۰۲ دکتر محمد باغستانی لینک نشست تخصصی
نشست علمی شادی ها و اندوه های ایرانیان در عصر قاجار- جلسه سوم اسفند ۱۴۰۲ دکتر محمد باغستانی لینک نشست تخصصی
نشست علمی شادی ها و اندوه های ایرانیان در عصر پهلوی- جلسه اول و دوم
اسفند ۱۴۰۲ دکتر محمد باغستانی  لینک نشست تخصصی