به همت گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی؛

چهل و ششمین جلسۀ شورای علمی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۲۳ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، چهل و ششمین جلسۀ شورای علمی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی روز دوشنبه 22/07/1398 ساعت 18-16 با حضور اعضای محترم شورا آقایان دکتر مهدی ابراهیمی، حامد بخشی، سیدمصطفی احمدزاده، محمدبهرامی، سیدعلی‌نقی ایازی، محسن میرسندسی و به دبیری آقای اویس استادی برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورا دربارۀ سه طرح اجمالی ذیل بحث و گفتگو کرده و در پایان نظرات خود را اعلام کردند که در قالب مصوبات تنظیم شد:

1- طرح اجمالی« کاربست روش فراتحلیل کیفی در پژوهش های تفسیری؛ مطالعه موردی؛ زدن زن از دیدگاه قرآن کریم» 

2- طرح اجمالی «بازتاب تفکر اصلاحی در قرآن‌پژوهی معاصر»

3- طرح اجمالی « قرآن و شایسته سالاری»