حجت الاسلام والمسلمین واعظی:

کارگزاران نسبت به منافع امت اسلامی دغدغه داشته باشند.

ارسال شده در تاریخ   ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت ملاک شایسته سالاری در کارگزاران نظام اسلامی، گفت: کارگزاران باید دغدغه مند نسبت به منافع امت اسلامی باشند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در همایش بیانیه گام دوم انقلاب، مبانی و راهکارها که پنجشنبه ۲۳ اسفند در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، گفت: در بیانیه راهبردی رهبری به تحلیل منصفانه این چهار دهه، بیان ظرفیت ها و فرصت ها و آینده پژوهی و اقداماتی که باید انجام‌ شود، اشاره شده است.

وی با بیان این که باید تمدن نوین اسلامی را بر پایه محتوای انقلاب و شعارهای انقلاب قرار دهیم، اظهار کرد: نکته مهم این بیانیه تأکید به گفتمان انقلاب اسلامی است که به محتوای معنایی و شعار اصلی انقلاب مانند عدالت، عقلانیت، برادری، آزادی و غیره تاکید داشته که راه نجات انقلاب است.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به تأثیر عناصر مختلف در طرح های مهندسی اجتماعی، ابراز کرد: اموری نظیر تمدن سازی، ایجاد پیشرفت اسلامی، جامعه سازی و دولت سازی که در واقع کلان طرح ایجاد تغییر و مهندسی اجتماعی است به مجموعه ای از عناصر وابسته است که سند راهبردی، قانون های مناسب، فضای اجرا و‌ مدیریت، فرهنگ و ذهنیت جامعه و افراد از جمله این عناصر است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جمع بندی عناصر مهندسی اجتماعی در بیانیه رهبری، افزود: ایجاد تغییرات عظیم اجتماعی و تمدن سازی با تکیه بر یک عنصر اتفاق نمی افتد بلکه باید عناصر مختلف رخ دهد تا اهداف محقق شود و در بیانیه رهبری تدوین حساب شده مبانی و جهت گیری انقلاب اتفاق افتاده است و یک سند راهبردی است که تحلیلی منصفانه از گذشته و افق گشایی آینده را دارد.

وی با بیان این که بیانیه رهبری دعوت به فرهیختگی و مجاهدت دارد، اظهار کرد: کسانی که دل در گرو این انقلاب دارند از جمله فضلا، دانشجویان، کارشناسان و غیره از خود فرهیختگی و مجاهدت نسبت به شعار و گفتمان انقلاب انجام دهند.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی به رسالت حوزه علمیه نسبت به بیانیه رهبری اشاره و تصریح کرد: حوزه علمیه یک نهاد چند وجهی آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و تبلیغی است و باید نسبت به آن چه در جامعه می گذرد واکنش نشان داده و رسالت خود را نشان دهد.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: فضلای حوزه علمیه باید لبیک‌ به این بیانیه داشته باشند، مجاهدت داشته و در وجه فرهنگ سازی و امت سازی اقدام کنند همچنین توجه کنند که چه محتوایی به جامعه در زمینه عدالت ارائه دهند که افراد عدالت خواه و عدالت پذیر شوند.

وی در ادامه به فصل پایانی بیانیه رهبری در خصوص عدالت و‌ مبارزه با فساد اشاره و ابراز کرد: تحقق عدالت اجتماعی در جامعه از سه منظر نظری، حاکمیتی و فرهنگی قابل توجه است که در وجه نظری دارای ضعف هایی هستیم از جمله این که نظریه جامع عدالت اجتماعی اسلامی در بستر حاکمیت نداریم و هر دولتی شعار عدالت براساس تلقی خود داده  است همچنین مطالعات انضمامی ما در خصوص عدالت ضعیف است.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی افزود: حوزه علمیه به مباحث مبنایی و هنجاری مانند اهداف و غایت ها توجه داشته همچنین به مسائل فقهی و باید و نبایدها و احکام توجه می شود اما برای ایجاد تغییرات اجتماعی نیاز به مطالعاتی داریم که راهکارهایی بیابیم تا از وضع موجود به وضع مطلوب دست یابیم که حوزه علمیه و دانشگاه ها در این خصوص ضعیف عمل کرده اند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ضعف در برخی از عرصه ها را ناشی از ضعف در مجریان، ساختار و فرهنگ دانست و گفت: برای استقرار عدالت تنها افراد مدیر و صاحب منصب کافی نیست بلکه اعمال حاکمیت هم براساس ساختار مناسب باید انجام شود و ضربه ای که امروز با آن مواجه هستیم به این دلیل است که دارای ساختار مناسب شفاف و قابل نظارت جدی نیستیم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تأکید بر ملاک شایسته سالاری در کارگزاران نظام اسلامی، اظهار کرد:کارگزاران باید دغدغه مند نسبت به منافع امت اسلامی باشند همچنین ساختار جامعه اسلامی درست باشد تا حکمرانی مؤثر داشته باشیم.

وی توجه به وجه فرهنگی را از شروط دیگر استقرار عدالت اجتماعی دانست و ابراز کرد: اگر بهترین نظریه را تدوین کرده و قوانین درست اجرا شود و مجری نیز شایسته باشد اما عینیت جامعه به لحاظ فرهنگی محقق نشود و از نظام ارزشی مردم فاصله گیرد، قانون اجرا نمی شود

    آخرین اخبار