به همت گروه هنر و تمدن اسلامی برگزار شد:

جلسه شورای علمی گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی؛

ارسال شده در تاریخ   ۰۴ تیر ۱۳۹۷

شصتمین جلسه شورای علمی گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی در روز دوشنبه  97/3/22 در محل اتاق جلسات گروه هنر و تمدن اسلامی به ریاست دکتر سیدحسین سیدی برگزار گردید.

در این جلسه به موضوعاتی همچون بررسی و ارزیابی پروژه های پژوهشی، طرح های اجمالی، بررسی یک طرح تفصیلی یک موظفی پرداخته شد. همچنین نشست‌های گروه در سال ۹۷ مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

 

    آخرین اخبار