با حضور مدیران پژوهشکده اسلام تمدنی:

جلسه مشترک مرکز همکاری های علمی و بین الملل و اداره فناوری و پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، جلسه مشترک مرکز همکاری های علمی و بین الملل و اداره فناوری و پژوهشکده اسلام تمدنی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ برگزار گردید.

    آخرین اخبار