خبرنامه:

خبرنامه نخستین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- مشهد مقدس- ۱ تا ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸

ارسال شده در تاریخ   ۲۳ دی ۱۳۹۸

    آخرین اخبار