طی حکمی از سوی مدیر کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ؛

سید حجت جعفری به سمت «رئیس اداره نشریات و فصلنامه ها اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی» منصوب شد.

ارسال شده در تاریخ   ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، دکتر سید مصطفی احمدزاده، مدیرکل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، طی ابلاغ حکمی نظر به اهمیت و نقش مؤثر و مهم داره نشریات و فصلنامه‌ها اداره کل پژوهش در پیشبرد اهداف علمی  ادارۀ کل پژوهش سید حجت جعفری را به عنوان « رئیس اداره نشریات و فصلنامه‌ها اداره کل پژوهش» منصوب کرد.

وی در این حکم آورده است:

نظر به سوابق علمی و تجارب اجرایی و تعهد جناب عالی، شما را به سمت «رئیس اداره نشریات و فصلنامه‌ها اداره کل پژوهش» منصوب می‌نمایم.

تهیه و تدوین برنامه راهبردی و نقشه راه اداره نشریات و فصلنامه‌ها در افق ۱۴۰۴؛ همکاری فعال و مستمر با مدیران مسئول، سردبیران و دبیران تحریریه محترم و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به روز‌رسانی انتشار نشریات، ساده‌سازی و نرم‌افزاری سازی فرایندها؛ نمایه‌سازی نشریات در پایگاه‌های استنادی ملی و بین المللی؛ حذف انتشار مکتوب و حرکت به سوی انتشار الکترونیک؛ دریافت امتیاز علمی- پژوهشی برای همه نشریات؛ برگزاری مستمر و مرتب جلسات هیأت تحریریه؛ انتشار نشریات به زبان‌ عربی و انگلیسی؛ دریافت مجوز انتشار نشریات جدید؛ حرکت در مسیر برنامه‌های راهبردی دفتر؛ استفاده حداکثری از توانمندی علمی و اجرایی کارشناسان محترم؛ شناسایی موانع و ارائه راه‌کار برای رفع آن؛ تهیه و تدوین گزارش‌های متنوع دوره‌ای از اهم وظایفی است که انتظار می‌رود در دوره مدیریت شما به نحو احسن انجام پذیرد.

از خداوند منان برای شما سلامتی و توفیق روزافزون برای خدمت به اسلام و مسلمین را خواهانم.