به همت گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی‎؛

شماره ششم فصلنامه مطالعات متون ادبی اسلامی انتشار یافت.

ارسال شده در تاریخ   ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

شماره ششم فصلنامه مطالعات متون ادبی اسلامی تابستان ۱۳۹۶ انتشار یافت.

در این شماره می خوانیم:

– واکاوی ادب دعا با تاکید بر لایه های آوایی

دکتر عباس اقبالی

– ارتباط تناسب و انسجام صفات پایانی با محتوایی آیات در سوره شعراء

دکتر عزت ملا ابراهیمی، فاطمه قهرمانی

– بلاغت همزه استفهام در تفسیر کشاف 

دکتر حیدر شیرازی، زهره بهروزی

– نقش قراین درون متنی و برون متنی در مراتب ترادف واژه های قرآن

دکتر اعظم پرچم، زهرا انصاری طادی

– بررسی فضای موسیقایی رائیه ابن عرندس در رثای امام حسین(ع)

دکتر شهریار نیازی، دکتر عبدالوحید نویدی، دکتر علی عدالتی نسب، موسی بیات

– بررسی دلالت های مفهومی- بلاغی زبان چشم در نهج البلاغه

دکتر عبدالرضا عطاشی، جعفر عموری

– بینامتنیت قرآن در دیوان شاعر مقاومت محمد قیسی

دکتر علی اسودی