عضو شورای علمی پژوهشکده اسلام تمدنی:

مشکلات جامعه با موعظه حل نمی شود.

ارسال شده در تاریخ   ۰۶ تیر ۱۳۹۷

جامعه شناس و استاد دانشگاه فردوسی مشهد عدم تعادل در جامعه را سبب بروز نا عدالتی دانست و گفت: امروز وظیفه انقلابی ما از بین بردن ساختار های معیوب و بازسازی هنجارهای جامعه است.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین صدیق اورعی، در نشست «عدالت و آزادی فرهنگی اجتماعی » به تعریف مبانی عدالت پرداخت و گفت: درواقع شاخص هایی که درباره میزان عدالت مطرح می شود مبتنی بر اندیشههای غربی است که به عنوان نمونه به درآمد سرانه و بهداشت و طول عمر و تحصیلات بر می گردد که این موضوعات فقط جنبه های رو بنایی عدالت هستند و در عین حال باعث فریب شده است.
وی با بیان این که عدالت آن چیزی است که در تعادل رخ می دهد، افزود: در واقع نظام اجتماعی و قلمروهای زیرمجموعه آن در اثر بی تعادلی آسیب می بینند و وقتی عدم تعادل به اوج خودش برسد، انقلاب ضرورت می یابد. 

* عدم تعادل در عرصه های اجتماعی و فرهنگی مانع بروز عدالت شده است.
استاد دانشگاه فردوسی با اشاره به مصادیقی از بی تعادلی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی که مانع بروز عدالت شده است، تصریح کرد: این موضوع که همه باید سواد داشته باشند مبتنی بر اندیشه های غربی است که خود این امر یک جور عدم تعادل است و نه تنها اشتغال ایجاد نکرد و فقر نسبی را افزایش داد بلکه آموزش اضافی را در سیستم آموزشی از پیش دبستانی تا دکترا به وجود آورد.
وی با اشاره به ناکارآمدی های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی که منجر به ضعف فعالیت های نهادی و ساختاری در جامعه شده است، بیان داشت: ناکارآمدی در حکومت خود به خود ایجاد نمی شود بلکه جامعهای که نتوانست سالم شود حکومت آن هم سالم نخواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین اورعی با بیان این که الگوی تعادلی در حال حاضر وجود ندارد، اظهارکرد: به همین دلیل شما در یک سیستم تلاش می کنید اما این کار سبب از بین رفتن عدم تعادل ها نمی شود.
وی با بیان این که عدم تعادل ها به هم گره می خورند و در عین حال یکدیگر را تقویت می کنند، خاطرنشان کرد: از طرفی اگر نتوانیم یک راه حل عمیق پیدا کنیم عدم تعادل بیشتر خواهد شد که به نفع ساختار جامعه نیست.
عضو شورای علمی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی با اشاره به این مطلب که جامعه باید دگرگون شود نه اینکه سیستم اداری آن عوض شود، تصریح کرد: در عین حال این جامعه با موعظه دگرگون نمی شود و با حضور همه مردم این هدف محقق می شود.
* هنجارها برای آرمان های جدید بازسازی شود. 

وی وظیفه انقلاب را از بین بردن ساختارهای قبلی و ساختارسازی جدید دانست و تصریح کرد: باید اندیشه های اجتماعی تازه ساخته شود و هنجارها برای آرمان های جدید بازسازی شود که این همان الگو و اندیشه مناسب در شرایط فعلی است.