در دوازدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان‎؛

مقاله روش شناسی مطالعات تاریخی مرحوم عطاردی نوشته دکتر سیدعلیرضا واسعی حائز رتبه دوم گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۱۲ دی ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی دکتر سیدعلیرضا واسعی در دوازدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان‎ حائز رتبه دوم سطح چهار در قالب مقاله با عنوان اثر روش شناسی مطالعات تاریخی مرحوم عطاردی در سال تحصیلی ۹۴- ۹۵ گردید.