اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی: 

۱- دکتر سیدمجید ظهیری مشاهده رزومه DrZahiri1
۲- دکتر سید مصطفی احمدزاده  مشاهده رزومه
۳- مجتبی فانی مشاهده رزومه 
۴- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی ابراهیمی  مشاهده رزومه  DrMahdiEbrahimi
۵- دکتر محمدتقی فخلعی  مشاهده رزومه DrFakhlaei
۶- دکتر حامد بخشی  مشاهده رزومه
۷- دکتر جهانگیر مسعودی  مشاهده رزومه DrMasoodi2
۸- دکتر نعمت الله صفری فروشانی  مشاهده رزومه
۹- دکتر محمد باغستانی مشاهده رزومه