از سلسله نشست های علمی و مصاحبه نخبگانی ضعف مرجعیت و حضور قرآن کریم در فرهنگ عمومی و تخصصی:

نشست واکاوی ظرفیت ها و ظرافت های قصه در قرآن کریم برگزار می گردد.

ارسال شده در تاریخ   ۲۹ تیر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، نشست واکاوی ظرفیت ها و ظرافت های قصه در قرآن کریم با حضور استاد حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، محقق و نویسنده ادبیات دینی به همت گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار می گردد.

زمان: دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲

مکان: اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی